DataBio

DataBio

Data-Driven Bioeconomy

Głównym celem projektu DataBio jest zaprezentowanie korzyści płynących z zastosowania technologii Big Data w kontekście produkcji surowców w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie dla przemysłu, mając na uwadze proces odpowiedzialnego i zrównoważonego wytwarzania żywności, energii oraz biomateriałów.

 

DataBio proponuje wdrożenie kompleksowej, zaawansowanej technologicznie platformy przetwarzania danych z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury oraz rozwiązań dostarczanych przez partnerów.

 


Prace będą prowadzone w ramach stałej współpracy ekspertów reprezentujących następujące podmioty:

- firmy będące jednocześnie użytkownikami końcowymi

- dostawcy technologii,

- instytuty badawcze zajmujące się biogospodarką i technologią.

 

W pilotażach będą aktywnie zaangażowani również stowarzyszeni partnerzy i inne zainteresowane strony.


Projekty pilotażowe będą realizowane w oparciu o wstępną ekspertyzę i wypracowaną specyfikacją wymagań, z wykorzystaniem najbardziej odpowiednich, gotowych do wprowadzenia na rynek lub prawie dostępnych na rynku metod oraz technologii z zakresu: Big Data i Earth Observation i Internet of Things. Te narzędzia i usługi, będą zintegrowane na wspólnej platformie DataBio .


Na podstawie wyników pilotażowych i nowych rozwiązań spodziewane jest również powstanie nowych możliwości biznesowych.

Data rozpoczęcia: 2017-01-01
Data zakończenia: 2019-12-31
Status: w trakcie
 
more
Rola PCSS 
więcej
more
Cel 
więcej

Kontakt:
PSNC
Raul Palma
ul. Jana Pawła II 10
61-139 Poznań
+48 61 858 2161