AMUNATCOLL

AMUNATCOLL
AMU Nature Collections - Digitalizacja i udostępnianie zasobu danych przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 

U podstaw potrzeby realizacji projektu leży wartość naukowa zbiorów przyrodniczych zgromadzonych na Wydziale Biologii UAM. Przez dekady działalności WB UAM (i wcześniejszych struktur UAM prowadzących badania i kształcących w zakresie nauk przyrodniczych) zebrano jedną z największych w kraju, a w niektórych dziedzinach także w Europie, kolekcję okazów botanicznych, mykologicznych oraz zoologicznych. Zbiory te mają znaczenie nie tylko archiwalne, lecz posiadają również bezcenną wartość naukową, dając bardzo duży potencjał do prowadzenia badań oraz pracy dydaktycznej, a także do wykorzystania w kontekstach kulturowych, społeczno-ekonomicznych i prawnych.

 

W wyniku realizacji projektu zostanie utworzona i udostępniona szerokiemu gronu interesariuszy cyfrowa baza danych o różnorodności biologicznej. Digitalizacji i udostępnieniu poddane zostaną unikalne zbiory przyrodnicze Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, składające się z 54 kolekcji roślin, grzybów i zwierząt oraz 12 kolekcji specjalistycznych i ikonograficznych, dających 2 miliony unikalnych rekordów, które w efekcie staną się największą w Polsce cyfrową bazą danych prezentujących różnorodność biotyczną wielu miejsc świata. Powstanie także zaplecze infrastrukturalne umożliwiające digitalizację na dużą skalę. 

 

Wkładem projektu w zwiększenie dostępności oraz poprawę jakości informacji sektora publicznego (ISP), a także zwiększenie możliwości ich ponownego wykorzystania w ramach utworzonej w projekcie bazy danych będą 2 mln rekordów stanowiących zbiory WB UAM, które tym samym staną się największą bazą pochodzącą z Polski oraz ponad dwukrotnie zwiększą polski wkład w rozwój wiedzy o bioróżnorodności. System teleinformatyczny, który powstanie w ramach projektu, wraz z wbudowanymi w jego strukturę modułami pozwoli na szerokie udostępnienie cyfryzowanych danych w globalnej sieci informacji o bioróżnorodności, dając tym samym dostęp do nich oraz możliwość analizy danych użytkownikom z całego świata.

 

Rola PCSS

 

PCSS zapewni infrastrukturę teleinformatyczną utrzymującą bazę, spójną ze standardami międzynarodowymi Global Biodiversity Information Facility (GBIF), będącą największą na świecie otwartą bazą danych, utworzoną w ramach międzynarodowego porozumienia. Infrastruktura PCSS umożliwi większą elastyczność, możliwość realizacji HA i bezpieczeństwa oraz realizację przechowywania danych dającą możliwość podniesienia niezawodności przez dodatkowe kopie zapasowe danych z systemów dyskowych na taśmowe.

 

Ponadto PCSS będzie odpowiedzialny za opracowanie struktury bazy danych i struktury metadanych, opracowanie projektu i implementację bazy danych, wykonanie narzędzi do efektywnego wprowadzania danych, zdefiniowanie interfejsów (API) umożliwiających dostęp do danych wszelkim zainteresowanym podmiotom, opracowanie i udostępnienie aplikacji końcowych, obsługę infrastruktury informatycznej w zakresie przechowywania i przetwarzania danych a także zapewnienie ciągłości działania systemu oraz bezpieczeństwa utrzymywanych w nim danych.

Data rozpoczęcia: 2018-08-01
Data zakończenia: 2021-07-31
Status: w trakcie
 
more
Główne założenia 
więcej

Kontakt:
PSNC
Marcin Lawenda
ul. Jana Pawła II 10
61-139 Poznań, Polska
+48 61 858 2051