ENRICH

ENRICH

European Networking resources and Information concerning Cultural Heritage
ENRICH
ENRICH (European Networking Resources and Information concerning Cultural Heritage, http://enrich.manuscriptorium.eu) to projekt celowy finansowany w ramach europejskiego programu eContentPlus. Jego celem jest umożliwienie ciągłego dostępu do zdigitalizowanych dokumentów dziedzictwa kulturowego znajdujących się w różnych europejskich instytucjach kultury.

Projekt ENRICH scala niemal 85% obecnie zdigitalizowanych manuskryptów z bibliotek narodowych państw europejskich. Będą one dodatkowo poszerzone o dane i obiekty cyfrowe pochodzące z bibliotek uniwersyteckich oraz innych instytucji. Uczestnicy projektu łącznie udostępnią ponad pięć milionów zdigitalizowanych stron. Na tej bazie w ramach projektu stworzone zostanie wirtualne środowisko badawcze przeznaczone do pracy nad manuskryptami, inkunabułami, starodrukami oraz innymi dokumentami historycznymi. Podstawą tego środowiska będzie biblioteka cyfrowa Manuscriptorium (http://www.manuscriptorium.eu), która już obecnie daje dostęp do danych z 46 kolekcji dokumentów z Republiki Czeskiej i innych krajów.
Data rozpoczęcia: 2007-10-01
Data zakończenia: 2009-11-30
Status: zakończony
 
more
Główne założenia 
więcej
more
Cel 
więcej
more
Rezultaty 
więcej
more
Opis zaawansowany 
więcej
more
Funkcjonalność 
więcej
more
Innowacyjność 
więcej

Kontakt:
PCSS
Tomasz Parkoła
ul. Dąbrowskiego 79a, 60-529 Poznań
0-61 8582180
Wiadomości
Kilka dni temu uruchomiona została nowa wersja portalu Manuscriptorium, który jest podstawowym rezultatem europejskiego projektu ENRICH. Manuscriptorium to europejska biblioteka cyfrowa manuskryptów, która w końcowej fazie projektu ENRICH dawała dostęp do danych 12 regularnych i 13 stowarzyszonych partnerów projektu. Sumarycznie było to ponad 4 500 000 zdigitalizowanych stron dokumentów dziedzictwa kulturowego z całego świata, w tym także z trzech Polskich bibliotek cyfrowych. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem dotyczącym prac prowadzonych w ramach projektu ENRICH pod adresem: http://dl.psnc.pl/activities/enrich/.
więcej
<< pierwsza < poprzednia 1 następna > ostatnia >>