CoreGRID

CoreGRID

European Research Network on Fundations, Software Infrastructures and Aplications for large scale distributed, GRID and Peer-to Peer Technologies
CoreGRID

Projekt typu Network of Excelence. Struktura projektu jest zorganizowana wokół 6 komplementarnych tematów badawczych wybranych ze względu na strategiczne znaczenie, stawiane wyzwania naukowe, doświadczenie europejskich naukowców dla rozwoju europejskich infrastruktur gridowych: Knowledge & Data Management, Programming Models, System Architecture, Grid Information, Resource and Workflow Monitoring Services, Resource Management and Scheduling, Grid Systems, Tools and Environments. Projekt działa jako Europejskie Laboratorium Badawcze zorganizowane w postaci 6 instytutów, odpowiadających wybranym tematom badawczym

Status: zakończony
 
more
Cel 
więcej