SGI Grid

SGI Grid

Obliczenia wielkiej skali i wizualizacja do zastosowań w wirtualnym laboratorium z użyciem klastra SGI
SGI Grid
Przedmiotem projektu było opracowanie koncepcji i implementacja nowoczesnych, szerokopasmowych usług zdalnego udostępnienia kosztownych urządzeń laboratoryjnych, centrum zapasowego oraz usługi zdalnej wizualizacji danych. Wymienione usługi bazują na ogólnopolskim środowisku do obliczeń dużej skali oraz zaawansowanej wizualizacji. W etapie badawczo-rozwojowym zbudowano instalację pilotową pozwalającą na przygotowanie wyżej wspomnianych usług i aplikacji do wdrożenia.

Oprogramowano warstwę pośrednią (middleware) klastra, dzięki której każdy użytkownik ma przezroczysty dostęp do udostępnianych zasobów, w tym także do istniejących obecnie i rozbudowywanych w przyszłości systemów przechowywania danych.

Opracowano koncepcję i zaimplementowano Wirtualne Laboratorium Spektroskopii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego, które jest traktowane jako rozwiązanie pilotażowe i wzorcowe dla laboratoriów wirtualnych z innych dziedzin. Uruchomiona instalację pilotową zdalnej obsługi spektroskopu magnetycznego rezonansu jądrowego.

Instalacja pilotowa Zapasowego Centrum Obliczeniowego jest uruchomiona we współpracy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW).

Użytkownicy polskich centrów obliczeniowych mają dostęp do dużej zagregowanej mocy obliczeniowej, co dało oszczędności wynikające z lepszego wykorzystania licencji oprogramowania oraz zrównoważonego wykorzystania mocy komputerowej.
Data rozpoczęcia: 2002-12-01
Data zakończenia: 2005-11-30
Status: zakończony
 
more
Główne założenia 
więcej
more
Rezultaty 
więcej
more
Innowacyjność 
więcej

Kontakt:
PCSS
Mirosław Kupczyk
ul. Dąbrowskiego 79a, 60-529 Poznań
61-858 2052