Progress

Progress

PROGRESS
Projekt celowy PROGRESS miał na celu budowę zaawansowanego środowiska obliczeniowego opartego o klaster komputerów zanurzony w sieci optycznej. Projekt realizowany był przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet i Centrum Komputerowe Politechniki Łódzkiej we współpracy z Sun Microsystems. W ramach projektu opracowano nowatorską architekturę środowiska gridowo-portalowego, które zostało pilotowo uruchomione na klastrze komputerów Sun zainstalowanych w Poznaniu i Krakowie w środowisku sieci PIONIER. Projekt współfinansowany był przez Komitet Badań Naukowych i Sun Microsystems.

Data rozpoczęcia: 2002-12-01
Data zakończenia: 2003-12-31
Status: zakończony
 
more
Główne założenia 
więcej
more
Cel 
więcej
more
Rezultaty 
więcej
more
Opis zaawansowany 
więcej
more
Funkcjonalność 
więcej
more
Innowacyjność 
więcej

Kontakt:
PCSS
Michał Kosiedowski
ul. Dąbrowskiego 79a, 60-529 Poznań
0-61 858 2160