Porta Optica

Porta Optica

Distributed Optical Gateway from Eastern Europe to GEANT
Porta Optica

Projekt Porta Optica Study miał na celu wykonanie badań umożliwiających rozwój  naukowo-badawczych sieci komputerowych w krajach nadbałtyckich i byłego bloku wschodniego oraz ich integrację z infrastrukturami europejskimi, takimi jak GÉANT.

 

Projekt Porta Optica Study był projektem finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach 6 Programu Ramowego i realizował dwa główne cele:

  • przygotowanie wieloletniego planu rozwoju naukowo-badawczych sieci optycznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Estonia, Łotwa, Litwa, Białoruś, Ukraina i Mołdawia) oraz w krajach południowego Kaukazu (Armenia, Azerbejdżan oraz Gruzja)
  • przygotowanie planu połączeń międzynarodowych pomiędzy krajami Europy Środkowo-Wschodniej i Kaukazu, ze szczególnym uwzględnieniem połączeń do sieci GÉANT

Rozwój sieci naukowo-badawczych w Europie Wschodniej przyczyni się do zacieśnienia współpracy naukowej w Europie.

Data rozpoczęcia: 2006-02-01
Data zakończenia: 2007-04-30
Status: zakończony
 
more
Główne założenia 
więcej
more
Cel 
więcej
more
Rezultaty 
więcej
more
Opis zaawansowany 
więcej
more
Innowacyjność 
więcej

Kontakt:
PCSS
Miłosz Przywecki
ul. Dąbrowskiego 79a, 60-529 Poznań
0-61 858 2028