MUPBED

MUPBED

Multi-Partner European Test Beds for Research Networking
MUPBED

Podstawowym celem projektu MUPBED jest integracja i walidacja technologii ASON/GMPLS w europejskiej sieci testowej o dużym zasięgu, pod kątem jej wykorzystania w przyszłych europejskich infrastrukturach badawczych. Sieć testowa zostanie zbudowana w oparciu o sieci partnerów projektu i zaoferowana dla zewnętrznych użytkowników, takich jak projekty badawcze UE.

 

Wśród celów projektu można wyróżnić:

  • identyfikacja wymagań sieciowych wysoko wydajnych aplikacji, wykorzystywanych w europejskim środowisku badawczym i odwzorowanie ich na mechanizmy ASON/GMPLS
  • identyfikacja możliwości efektywnej integracji sieci ASON/GMPLS z sieciami IP/MPLS, na których będą bazowały sieci NREN
  • rozwiązanie problemów związanych ze zintegrowaniem heterogenicznych systemów sieciowych w jeden spójny system z usługami end-to-end oferowanymi w skali europejskiej.
  • eksperymentalna ocena proponowanych rozwiązań poprzez testy laboratoryjne i w docelowym środowisku sieci europejskiej, z udziałem rzeczywistych użytkowników.
Data rozpoczęcia: 2003-11-30
Data zakończenia: 2007-09-30
Status: zakończony