EMANICS

EMANICS

European Network of Excellence for the Management of Internet Technologies and Complex Services
EMANICS

Projekt EMANICS jest projektem typu Sieć Doskonałości, a jego założeniem jest promowanie, wspieranie i rozwój w zakresie: badań naukowych, integracji i koordynacji wysiłków dla wdrożenia nowatorskich struktur zarządzania sieciami komputerowymi, które sprostają wyzwaniom pojawiającym się w sieciach telekomunikacyjnych następnej generacji.

W ramach integracji partnerzy projektu opracowali wspólny program nauczania w zakresie zarządzania sieciami komputerowymi oraz utworzyli i utrzymują wirtualne laboratorium badawcze EmanicsLab.

Ponadto projekt EMANICS wspiera organizację konferencji AIMS poświęconą zarządzaniu sieciami, a jego uczestnicy biorą aktywny udział w pracach standaryzacyjnych Internet Engineering Task Force (IETF).

W ramach pakietów badawczych projekt opublikował wyniki prac związane z analizą ruchu w sieciach komputerowych, ekonomicznym i autonomicznym zarządzaniem. W ramach pakietów rozwoju oprogramowania typu Open Source dostarczono aplikacje do zarządzania i monitorowania sieci komputerowych.

Data rozpoczęcia: 2006-01-01
Data zakończenia: 2010-04-30
Status: zakończony
 
more
Główne założenia 
więcej
more
Cel 
więcej
more
Rezultaty 
więcej
more
Opis zaawansowany 
więcej
more
Innowacyjność 
więcej

Kontakt:
PCSS
Szymon Trocha
ul. Wieniawskiego 12/17, 61-704 Poznań
61 858 2022