OMII-EUROPE

OMII-EUROPE

The Open Middleware Infrastructure Institute for Europe
Omii Europe
Projekt OMII-Europe miał na celu zebranie najlepszych europejskich, amerykańskich i chińskich technologii gridowych oraz udostępnienie ich w formie łatwej i przyjaznej dla użytkownika, łącznie ze zorganizowaniem wsparcia dla użytkowników.

Projekt stworzył  pilotażową instalację demonstrującą współdziałanie ze sobą kluczowych platform gridowych (włączając w to platformy UNICORE, gLite oraz Globus). Badacze uczestniczący w projekcie dokonali reinżynierii oprogramowania wchodzącego w skład wspomnianych platform w celu zwiększenia ich dostępności, w celu lepszego wykorzystania technologii gridowych oraz ich szybszej eksploatacji przez środowiska naukowe i przemysłowe.

W ramach projektu, PCSS zaprojektował oraz zaimplementował i wdrożył interfejsy GridSphere do systemów Unicore i EGEE.  Dodatkowo PCSS zaprojektował nowe narzędzie o nazwie VineToolkit.

Wyniki prac zostały zaadoptowane przez wspomniane wcześniej platformy gridowe (m.in. UNICORE) i staną się częścią składową przyszłych dystrybucji oprogramowania.

W projekcie OMII-Europe uczestniczyło 16 partnerów z Europy, USA oraz Chin. Przez 2 lata jego trwania na stałe uczestniczyło w nim ponad 100 osób. Całkowity budżet wyniósł 4,83 mln EURO.
Data rozpoczęcia: 2006-05-01
Data zakończenia: 2008-04-30
Status: zakończony
 
more
Główne założenia 
więcej
more
Cel 
więcej
more
Rezultaty 
więcej
more
Opis zaawansowany 
więcej
more
Funkcjonalność 
więcej
more
Innowacyjność 
więcej

Kontakt:
PCSS
Tomasz Kuczyński
ul. Dąbrowskiego 79a, 60-529 Poznań
61-858 2182