BREIN

BREIN

Business objective driven REliable and Intelligent grids for real busiNess
BREIN
Głównym zadaniem projektu BREIN jest stworzenie środowiska gridowego, które będzie można łatwo i efektywnie zastosować w biznesie. W tym celu projekt wykorzystuje dotychczasowe osiągnięcia z trzech dziedzin: środowisk gridowych, inteligentnych systemów agentowych oraz technologii semantycznych. Ich użycie ma prowadzić z jednej strony do ułatwienia korzystania ze środowisk gridowych oraz zwiększonej możliwości współpracy pomiędzy infrastrukturami udostępnianymi przez różnych dostawców usług. Z drugiej strony, technologie dostarczane przez BREIN mają na celu poprawę efektywności i niezawodności poprzez zwiększoną skalowalność, autonomię poszczególnych systemów i ich adaptację do zmiennych warunków.

Opracowywane technologie są testowane oraz demonstrowane przy użyciu dwóch scenariuszy użycia: inżynierii wirtualnej, a w szczególności obliczeń w dziedzinie dynamiki płynów, oraz zarządzania procesami logistycznymi na lotnisku.

PCSS skupia się w ramach projektu na rozwoju infrastruktury, w tym systemu zarządzania zasobami przy użyciu mechanizmu rezerwacji oraz systemu notyfikacji o zdarzeniach w środowisku rozproszonym. PCSS kieruje także procesem standardyzacji w projekcie.
Data rozpoczęcia: 2006-09-01
Data zakończenia: 2010-01-31
Status: zakończony
 
more
Główne założenia 
więcej
more
Cel 
więcej
more
Rezultaty 
więcej
more
Funkcjonalność 
więcej
more
Innowacyjność 
więcej

Kontakt:
PCSS
Ariel Oleksiak
ul. Dąbrowskiego 79a, 60-529 Poznań
61-858 2169