Interedition

Interedition

Interedition
Interedition jest akcją w ramach programu ESF COST .Celem Akcji jest promowanie interoperacyjności narzędzi oraz metodologii używanych w cyfrowych pracach edytorskich prowadzonych w zakresie krytyki tekstu.  Realizacja tego celu odbywa się poprzez organizację cyklicznych spotkań ekspertów z zakresu cyfrowych i tradycyjnych prac edytorskich. Spotkania te mają na celu określenie nowych idei oraz działań wspierających interoperacyjność cyfrowych narzędzi wykorzystywanych przez naukowców.

Rezultatem Akcji Interedition będzie zestaw wskazówek oraz wytycznych (ang. road map) pozwalających na realizację ponadnarodowej infrastruktury cyfrowej wspierającej tworzenie wydań naukowych oraz prowadzenie badań naukowych w tym zakresie. Wytyczne te będą przygotowane na podstawie prototypowych narzędzi, mających na celu określenie wykonalności konkretnych rozwiązań. Jednym z takich narzędzi jest Collatex, rozwijany w ramach projektu Interedition, który wykonuje automatyczne kolacjonowanie tekstów źródłowych.
Status: zakończony
 
more
Główne założenia 
więcej
more
Cel 
więcej
more
Rezultaty 
więcej
more
Opis zaawansowany 
więcej
more
Funkcjonalność 
więcej
more
Innowacyjność 
więcej

Kontakt:
PCSS
Tomasz Parkoła
ul. Dąbrowskiego 79a, 60-529 Poznań
61 858 2165