cNIS

cNIS

Common Network Information Service
cNIS
Common Network Information Service jest zunifikowanym systemem informacji o topologii sieci komputerowej. Do zadań systemu należy m.in. zbieranie, zarządzanie i udostępnianie tej informacji innym usługom sieciowym i aplikacjom. Precyzyjny model zarówno fizycznej jak i logicznej struktury sieci, przechowywany i zarządzany w jednym miejscu, może w szczególności stanowić podstawę pracy dla wielu innych systemów informatycznych, wymagających spójnej reprezentacji danych o topologii sieci komputerowej. Rozpoczęcie prac nad cNIS wyniknęło z realnej potrzeby przechowywania i gromadzenia informacji o topologii europejskiej sieci GEANT w postaci pojedynczego repozytorium. W ramach projektu GEANT powstaje wiele systemów wspierających pracę tej sieci. Część z nich, a docelowo wszystkie, korzystają z cNIS, jako centralnego repozytorium danych o topologii.
Data rozpoczęcia: 2006-09-01
Status: zakończony
 
more
Główne założenia 
więcej
more
Cel 
więcej
more
Rezultaty 
więcej
more
Opis zaawansowany 
więcej
more
Funkcjonalność 
więcej
more
Innowacyjność 
więcej

Kontakt:
PCSS
Maciej Łabędzki
ul. Wichrowa 1a
(Budynek West Point)
60-449 Poznań
61 850 25 27