PIONIER TCS

PIONIER TCS

Usługa pozyskiwania certyfikatów w sieci PIONIER

TCS (ang. Terena Certificate Service) jest usługą dodatkową, dodaną do usługi przyłączenia do sieci PIONIER. Usługa pozyskiwania elektronicznych certyfikatów dotyczy tylko i wyłącznie instytucji uprawnionych, do których należą jednostki wiodące MAN i KDM oraz jednostki przyłączone do sieci PIONIER pośrednio poprzez sieci jednostek wiodących. Główna działalność instytucji uprawnionej musi być związana z badaniami lub edukacją, bądź polegać na współpracy lub działaniu na rzecz środowiska naukowo-badawczego.

         

Certyfikaty uzyskiwane są na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, występującej w niej jako NREN (ang. National Research and Education Networking Organization), a TERENA (ang. Trans-European Research and Education Networking Association).

 

Usługa TCS umożliwia złożenie wniosku o wydanie certyfikatu bezpieczeństwa. Certyfikaty generuje i podpisuje urząd certyfikujący uznany jako zaufany w całej sieci Internet. Obecnie dostawcą certyfikatów dla Usługi TCS jest firma Comodo CA Limited z Wielkiej Brytanii. Certyfikaty podpisywane są zarówno przez urząd certyfikujący jak i TERENA. PCSS pełni dla Usługi TCS rolę urzędu rejestracji (RA). Rejestruje w Usłudze jednostki uprawnione i weryfikuje wnioski o wydanie certyfikatu.

Status: w trakcie
 
more
Wymagania formalno-organizacyjne 
więcej

Kontakt:
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Piotr Grzybowski
ul. Jana Pawła II 10
61-139 Poznań
+48 61 8582032
Wiadomości
Konferencja Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA
Internet w Polsce dobrze służy rozwojowi demokracji - twierdzi Departament Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA. Ma o tym świadczyć fakt, że Polacy coraz częściej wykorzystują sieć do wyrażania swoich opinii i organizowania się. W tym roku rusza też wiele od dawna oczekiwanych projektów, mających na celu znaczne poszerzenie infrastruktury służącej rozwojowi społeczeństwa informacyjnego.
wicej
<< pierwsza < poprzednia 1 następna > ostatnia >>