Wyniki wyszukiwania

 

 

Dzięki dofinansowaniom ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego mogą być realizowane zakupy czasopism, książek, e-booków oraz baz danych, których licencje są corocznie odnawiane. Zasoby są dostępne na platformach wydawców i mogą z nich korzystać polskie jednostki akademickie oraz naukowe, a program jest przeprowadzany przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe oraz ICM. Wsparcie MNiSW pozwala naukowcom i badaczom na bezpłatny dostęp w formie elektronicznej do światowych zasobów wiedzy, jest to nieocenione wsparcie podczas prowadzonych prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w każdej dyscyplinie naukowej.


Najważniejsze korzyści

•    możliwość wyrównania szans jednostek naukowych w zakresie dostępu do literatury naukowej w mniejszych ośrodkach, co jest szczególnie ważne z punktu widzenia młodszych pracowników naukowych, doktorantów oraz osób przygotowujących prace dyplomowe,
•    umożliwienie dostępu do najważniejszych publikacji naukowych wszystkim polskim uczelniom wyższym i jednostkom naukowym,
•    stworzenie warunków stabilnego dostępu do literatury naukowej,
•    wsparcie badań interdyscyplinarnych.

więcej
linia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Akademia Ignatianum w Krakowie
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Akademia Morska w Gdyni
Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Muzyczna w Bydgoszczy
Akademia Muzyczna im Karola Szymanowskiego w Katowicach
Akademia Muzyczna w Gdańsku
Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Muzyczna w Łodzi
Akademia Muzyczna w Poznaniu
Akademia Muzyczna we Wrocławiu
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Akademia Polonijna w Częstochowie
Akademia Pomorska w Słupsku
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Akademia Sztuki w Szczecinie
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna
ATENEUM - Szkoła Wyższa w Gdańsku
Biblioteka Publiczna M. St. Warszawy
CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie
Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie
Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka J. Piłsudskiego
Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie
Centrum Analiz Ekonomicznych - CenEA
Centrum Badań Kosmicznych PAN
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Collegium Civitas
Collegium Da Vinci
Collegium Masoviense
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach
Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych "ASESOR" we Wrocławiu
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
Europejska Wyższa Szkoła Biznesu w Poznaniu
Europejskie Centrum Solidarnosci
Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Gdański Uniwersytet Medyczny
Głowna Biblioteka Lekarska im. St. Konopki w  Warszawie
Główny Instytut Górnictwa
Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie
Instytut Badań Edukacyjnych
Instytut Badań Literackich PAN
Instytut Badań Systemowych PAN
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie
Instytut Biologii Medycznej PAN
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Instytut Chemii Fizycznej PAN
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
Instytut Chemii Organicznej PAN
Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
Instytut Dendrologii PAN
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Instytut Elektrotechniki w Warszawie
Instytut Energetyki w Warszawie
Instytut Energii Atomowej POLATOM
Instytut Farmaceutyczny
Instytut Farmakologii PAN
Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Instytut Fizjologii Roślin PAN
Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Instytut Fizyki Molekularnej PAN
Instytut Fizyki PAN w Warszawie
Instytut Genetyki Człowieka PAN
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
Instytut Genetyki Roślin PAN
Instytut Geodezji i Kartografii
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Instytut Historii PAN
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
Instytut Inżynierii Chemicznej PAN
Instytut Języka Polskiego PAN
Instytut Kardiologii w Warszawie
Instytut Lotnictwa w Warszawie
Instytut Łączności w Warszawie
Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
Instytut Matematyczny PAN w Warszawie
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
Instytut Nauk Geologicznych PAN
Instytut Nauk Prawnych PAN
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu
Instytut Obróbki Plastycznej
Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Odlewnictwa w Krakowie
Instytut Ogrodnictwa
Instytut Optyki Stosowanej w Warszawie
Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle
Instytut Paleobiologii PAN
Instytut Podstaw Informatyki PAN
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Instytut Psychologii PAN
Instytut Rozwoju Biznesu w Warszawie
Instytut Rozwoju Miast w Krakowie
Instytut Rozwoju Miast w Warszawie
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
Instytut Sportu w Warszawie
Instytut Studiów Politycznych PAN
Instytut Sztuki PAN w Warszawie
Instytut Technologii Drewna
Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie
Instytut Techniki Górniczej KOMAG
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie
 Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie
Instytut Włókiennictwa
Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie
Instytut Zachodni w Poznaniu
Instytut Zootechniki
Kancelaria Sejmu Biblioteka Sejmowa
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Kolegium Europejskie w Natolinie
Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego
Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im. Józefa Dietla w Krakowie
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Wybickiego w Sopocie
Międzynarodowy Instytut Onkologii Molekularnej
Morski Instytut Rybacki w Gdyni
Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie
Narodowy Instytut Leków
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lublinie
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Instytut Badawczy
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
Oddział Betonów CEBET w Warszawie
Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie
Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle
Politechnika Białostocka
Politechnika Częstochowska
Politechnika Gdańska
Politechnika Koszalińska
Politechnika Krakowska
Politechnika Łódzka
Politechnika Lubelska
Politechnika Opolska
Politechnika Poznańska
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Politechnika Śląska w Gliwicach
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Politechnika Warszawska
Politechnika Wrocławska
Polska Akademia Nauk - Biblioteka Gdańska
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauki
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny
Sopocka Szkoła Wyższa
Społeczna Akademia Nauk
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie
Szkoła Głowna Służby Pożarniczej w Warszawie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni
Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin
SWPS Uniwersytet Humanistycznospoleczny
Uczelnia Łazarskiego
Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uczelnia Vistula
Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Kardynała St. Wyszyńskiego
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Zielonogórski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Gorze
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Wojskowa Akademia Techniczna
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Wojskowy Instytut Medyczny
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej
Wrocławskie Centrum Badań EIT
Wszechnica Świętokrzyska
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku
Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Wyższa Szkoła Artystyczna
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wyższa Szkoła Biznesu w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu -National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej w Łodzi
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce
Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Finansów i Administracji w Gdańsku
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Fizjoterapii
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Handlowa im. króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych
Wyższa Szkoła Hotelarstwa Gastronomii i Turystyki w Warszawie
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych
Wyższa Szkoła Języków Obcych w Przasnyszu
Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu
Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie
Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie
Wyższa Szkoła Mechatroniki
Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
Wyższa Szkoła Nauki o Zdrowiu w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie
Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP
Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie
Wyższa Szkoła Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Wyższa Szkoła Służby Społecznej w Suwałkach
Wyższa Szkoła Społeczno Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie
Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego w Łodzi
Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Wyższa Szkoła Techniczna we Włocławku
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna w Podkowie Leśnej
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie
Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica w Kielcach
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu
Wyższa Szkoła UNI-Terra w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zawodowa w Kostrzynie nad Odrą
Wyższa Szkoła Zarządzania - Polish Open University
Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży
Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy
Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia
Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Akademia Ignatianum w Krakowie
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Akademia Morska w Gdyni
Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Muzyczna w Bydgoszczy
Akademia Muzyczna im Karola Szymanowskiego w Katowicach
Akademia Muzyczna w Gdańsku 
Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Muzyczna w Łodzi
Akademia Muzyczna w Poznaniu
Akademia Muzyczna we Wrocławiu
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Akademia Polonijna w Częstochowie
Akademia Pomorska w Słupsku
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Akademia Sztuki w Szczecinie
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna
ATENEUM - Szkoła Wyższa w Gdańsku
Biblioteka Publiczna M. St. Warszawy
CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie
Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie
Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka J. Piłsudskiego
Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie
Centrum Analiz Ekonomicznych - CenEA
Centrum Badań Kosmicznych PAN
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Collegium Civitas
Collegium Da Vinci
Collegium Masoviense
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach
Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych "ASESOR" we Wrocławiu
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
Europejska Wyższa Szkoła Biznesu w Poznaniu
Europejskie Centrum Solidarnosci
Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Gdański Uniwersytet Medyczny
Głowna Biblioteka Lekarska im. St. Konopki w  Warszawie
Główny Instytut Górnictwa
Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie
Instytut Badań Edukacyjnych
Instytut Badań Literackich PAN
Instytut Badań Systemowych PAN
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie
Instytut Biologii Medycznej PAN
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Instytut Chemii Fizycznej PAN
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
Instytut Chemii Organicznej PAN
Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
Instytut Dendrologii PAN
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Instytut Elektrotechniki w Warszawie
Instytut Energetyki w Warszawie
Instytut Energii Atomowej POLATOM
Instytut Farmaceutyczny
Instytut Farmakologii PAN
Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Instytut Fizjologii Roślin PAN
Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Instytut Fizyki Molekularnej PAN
Instytut Fizyki PAN w Warszawie
Instytut Genetyki Człowieka PAN
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
Instytut Genetyki Roślin PAN
Instytut Geodezji i Kartografii
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Instytut Historii PAN
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
Instytut Inżynierii Chemicznej PAN
Instytut Języka Polskiego PAN
Instytut Kardiologii w Warszawie
Instytut Lotnictwa w Warszawie
Instytut Łączności w Warszawie
Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
Instytut Matematyczny PAN w Warszawie
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
Instytut Nauk Geologicznych PAN
Instytut Nauk Prawnych PAN
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu
Instytut Obróbki Plastycznej
Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Odlewnictwa w Krakowie
Instytut Ogrodnictwa
Instytut Optyki Stosowanej w Warszawie
Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle
Instytut Paleobiologii PAN
Instytut Podstaw Informatyki PAN
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Instytut Psychologii PAN
Instytut Rozwoju Biznesu w Warszawie
Instytut Rozwoju Miast w Krakowie
Instytut Rozwoju Miast w Warszawie
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
Instytut Sportu w Warszawie
Instytut Studiów Politycznych PAN
Instytut Sztuki PAN w Warszawie
Instytut Technologii Drewna
Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie
Instytut Techniki Górniczej KOMAG
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie
 Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie 
Instytut Włókiennictwa
Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie
Instytut Zachodni w Poznaniu
Instytut Zootechniki
Kancelaria Sejmu Biblioteka Sejmowa
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Kolegium Europejskie w Natolinie
Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego
Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie 
Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im. Józefa Dietla w Krakowie
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Wybickiego w Sopocie
Międzynarodowy Instytut Onkologii Molekularnej
Morski Instytut Rybacki w Gdyni
Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie
Narodowy Instytut Leków
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lublinie
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Instytut Badawczy 
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
Oddział Betonów CEBET w Warszawie
Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie
Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle
Politechnika Białostocka
Politechnika Częstochowska
Politechnika Gdańska
Politechnika Koszalińska
Politechnika Krakowska
Politechnika Łódzka
Politechnika Lubelska
Politechnika Opolska
Politechnika Poznańska
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Politechnika Śląska w Gliwicach
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Politechnika Warszawska
Politechnika Wrocławska
Polska Akademia Nauk - Biblioteka Gdańska
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauki
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny
Sopocka Szkoła Wyższa
Społeczna Akademia Nauk
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie
Szkoła Głowna Służby Pożarniczej w Warszawie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni
Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin
SWPS Uniwersytet Humanistycznospoleczny
Uczelnia Łazarskiego
Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi 
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 
Uczelnia Vistula
Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Kardynała St. Wyszyńskiego
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Zielonogórski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Gorze 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Wojskowa Akademia Techniczna
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Wojskowy Instytut Medyczny
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej
Wrocławskie Centrum Badań EIT 
Wszechnica Świętokrzyska
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku
Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Wyższa Szkoła Artystyczna
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wyższa Szkoła Biznesu w Warszawie 
Wyższa Szkoła Biznesu -National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej w Łodzi
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce
Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Finansów i Administracji w Gdańsku
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Fizjoterapii
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Handlowa im. króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych
Wyższa Szkoła Hotelarstwa Gastronomii i Turystyki w Warszawie
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych
Wyższa Szkoła Języków Obcych w Przasnyszu
Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu
Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie
Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie
Wyższa Szkoła Mechatroniki
Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
Wyższa Szkoła Nauki o Zdrowiu w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie
Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP
Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie
Wyższa Szkoła Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Wyższa Szkoła Służby Społecznej w Suwałkach
Wyższa Szkoła Społeczno Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie
Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego w Łodzi
Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Wyższa Szkoła Techniczna we Włocławku
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna w Podkowie Leśnej
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie
Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica w Kielcach
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu
Wyższa Szkoła UNI-Terra w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zawodowa w Kostrzynie nad Odrą
Wyższa Szkoła Zarządzania - Polish Open University
Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży
Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy
Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia
Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma
więcej
linia

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu,

aby ten wspaniały czas
upływał w rodzinnej atmosferze, przynosząc wiele radości i optymizmu.
Niech w nadchodzącym Nowym 2019 Roku

szczęście i pomyślność nigdy Państwa nie opuszczą,
a wiara codziennie dodaje sił i energii do tworzenia i realizacji nowych pomysłów.

 

Pracownicy Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego!

więcej
linia

15 grudnia 2018 roku PlatonTV zrealizuje rejestrację opery "Manru" Ignacego Jana Paderewskiego, w reżyserii Marka Weissa. Spektakl jest koprodukcją poznańskiej Opery z Teatrem Wielkim – Operą Narodową w Warszawie i zostanie premierowo wystawiony w Poznaniu na scenie Teatru Wielkiego. To już kolejne, na tak szeroką skalę, przedsięwzięcie realizowane przez PCSS we współpracy z Teatrem Wielkim w Poznaniu im. Stanisława Moniuszki.

więcej
linia

Główne obchody, związane z jubileuszem 25-lecia PCSS, przypadły na 5 grudnia 2018 roku. Tego dnia odprawiona została dziękczynna Msza Święta pod przewodnictwem J.E. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Metropolity Poznańskiego, a następnie zaproszeni goście wzięli udział w jubileuszowej Konferencji w Ośrodku Nauki PAN. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tych wydarzeń.

więcej
linia

W tym roku mija 25 lat od chwili, gdy Kolegium Rektorów Miasta Poznania podjęło decyzję o utworzeniu Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS) i jego afiliacji przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. Kolegium działało na podstawie decyzji Komitetu Badań Naukowych (KBN), który przyjął przedstawioną przez nas koncepcję budowy miejskich sieci komputerowych (MAN) w głównych ośrodkach naukowych i akademickich kraju i wytypował pięć lokalizacji centrów superkomputerowo-sieciowych (Gdańsk, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław).

więcej
linia

Narodowa Wystawa Rolnicza zorganizowana została na Międzynarodowych Targach Poznańskich w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Trzydniowe wydarzenie (30.11.-02.12.2018 r.) było okazją do przeglądu współczesnych osiągnięć agrotechniki, a także pokazem tradycji i dziedzictwa polskiej wsi. Na stoisku Centrum Doradztwa Rolniczego zaprezentowano, rozwijane przez PCSS, usługi bazujące na dronach.

więcej
linia

Zapraszamy do EduLab PCSS na jedniodniowe seminarium, o charakterze informacyjnym, na temat Projektu KoderJunior. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną dotychczasowe  działaniach dla rozwoju uczniowskich kompetencji cyfrowych, przede wszystkim umiejętności programowania zarówno w informatyce, jak innych przedmiotach edukacji wczesnoszkolnej. Seminarium adresowane jest do tych osób z szeroko pojętego otoczenia szkoły,  które  mogą wspierać i wspierają edukację swymi działaniami, ale przede wszystkim decyzjami edukacyjnymi poza szkołą, ale na rzecz szkoły.

 

więcej
linia

28 listopada 2018 roku odbędzie się czwarta edycja Europejskiej Sesji Internetowej "Chirurgia Laryngologiczna LIVE". Wydarzenie organizowane jest przy współpracy European Laryngological Society (ELS), Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (UMP) oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS) i Miasta Poznań. Celem sesji jest pokazanie najnowszych metod operacyjnych stosowanych przez chirurgów z czołowych europejskich klinik laryngologicznych.

więcej
linia

26 i 27 listopada 2018 roku odbędzie się we Wrocławiu ostatnie już w tym roku seminarium z cyklu "TuEuropeana 2018" pt. "Dziedzictwo cyfrowe: strategie, wyzwania, korzyści", skierowane do lokalnych i regionalnych instytucji kultury, które są zainteresowane udostępnianiem swoich zbiorów w internecie. Warsztaty odbędą się w ramach projektu TuEuropeana. Współorganizatorem spotkań jest PCSS.

więcej
linia
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>