Przetargi


ZP: PN 5/05/2019 - ubezpieczenia
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 16 maja 2019
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Zestawienie złożonych ofert

IChB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul.Noskowskiego 12/14
NIP: 777-00-02-062
tel: (+48 61) 858-20-91
email: przetargi@man.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest usługa dwuletniego ubezpieczenia dla Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w części IV SIWZ.


Zestawienie złożonych ofert: 24/05/2019

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)