Przetargi


ZP: PN_465/19_czytnik płytek
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 18 czerwca 2019
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Zestawienie złożonych ofert

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327
tel: (+48 61) 852-25-09
email: zampub@ibch.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem wysokoprzepustowego i wielodetekcyjnego czytnika płytek do pomieszczeń wskazanych w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi szczegółowo w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ (dalej zwanej specyfikacja techniczna).
Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także:
a) dostarczenie instrukcji obsługi urządzeń w języku polskim lub angielskim
b) przeszkolenie z obsługi urządzenia po instalacji
c) udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego (dalej zwanych serwisem) - szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt.19 SIWZ
d) nieograniczona konsultacja techniczna - telefoniczna i mailowa w okresie gwarancji oraz pogwarancyjna do końca okresu funkcjonowania urządzeń


Zestawienie złożonych ofert: 26/06/2019

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)