Przetargi


ZP: PN 11/08/2019 - sukcesywna dostawa sprzętu
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 12 sierpnia 2019
Kwota przetargu: powyżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Zestawienie złożonych ofert

IChB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul.Noskowskiego 12/14
NIP: 777-00-02-062
tel: (+48 61) 858-20-91
email: przetargi@man.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Sukcesywna dostawa sprzętu, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w IV części SIWZ.


Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)