Przetargi


ZP: PN 15/10/2019 - klaster obliczeniowy i danych_II
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 10 października 2019
Kwota przetargu: powyżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Zestawienie złożonych ofert

IChB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul.Noskowskiego 12/14
NIP: 777-00-02-062
tel: (+48 61) 858-20-91
email: przetargi@man.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Sukcesywna dostawa do ośrodków komputerów dużej mocy i jednostek miejskich sieci komputerowych systemu obliczeniowego i systemu składowania danych wraz z instalacją i integracją, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.
Zamawiający, na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, przewiduje możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji dotyczącej serwerów obliczeniowych wchodzących w zakres zadania nr 1, obejmującej czwarty i piąty rok.


Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)