Przetargi


ZP: PN 16/10/2019 - artykuły biurowe i tonery
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 15 października 2019
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Zestawienie złożonych ofert

IChB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul.Noskowskiego 12/14
NIP: 777-00-02-062
tel: (+48 61) 858-20-91
email: przetargi@man.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

sukcesywną dostawę artykułów biurowych, biurowych materiałów eksploatacyjnych oraz papieru do drukarek komputerowych i urządzeń kserograficznych, w ilości określonej w Specyfikacji asortymentowej zawartej w części IV SIWZ.


Zestawienie złożonych ofert: 23/10/2019

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)