Przetargi


ZP: PN 17/11/2019 - czasopisma
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 21 listopada 2019
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Zestawienie złożonych ofert

IChB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul.Noskowskiego 12/14
NIP: 777-00-02-062
tel: (+48 61) 858-20-91
email: przetargi@man.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest roczna prenumerata czasopism krajowych, zagranicznych i specjalistycznych w 2020 roku wraz z dostawą do zamawiającego, w rodzaju i ilości określonej w części IV SIWZ.


Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)