Przetargi


ZP: PN 18/12/2019 - komponenty systemu dystrybucji nośnej optycznej
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 18 grudnia 2019
Kwota przetargu: powyżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Zestawienie złożonych ofert

IChB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul.Noskowskiego 12/14
NIP: 777-00-02-062
tel: (+48 61) 858-20-91
email: przetargi@man.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komponentów systemu dystrybucji nośnej optycznej zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ


Zestawienie złożonych ofert: 20/01/2020

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)