Przetargi


ZP: PN 1/01/2020 - asysta Oracle
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 14 stycznia 2020
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Zestawienie złożonych ofert

IChB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul.Noskowskiego 12/14
NIP: 777-00-02-062
tel: (+48 61) 858-20-91
email: przetargi@man.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie usługi asysty technicznej i konserwacji do licencji oprogramowania Oracle


Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)