Przetargi


ZP: PN 5/04/2018 - sprzątanie Zwierzyniecka.
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 20 kwietnia 2018
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

IChB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul.Noskowskiego 12/14
NIP: 777-00-02-062
tel: (+48 61) 858-20-91
email: przetargi@man.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Sprzątanie pomieszczeń w budynku zamawiającego znajdującym się przy ul. Zwierzynieckiej 20 w Poznaniu oraz posesji, na której budynek się znajduje, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w Części IV SIWZ.


Rozstrzygnięcia:


Wybór najkorzystniejszej oferty: 30/05/2018
Pliki:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)