Przetargi


ZP: PN 8/06/2018 - sprzątanie CBPIO
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 04 czerwca 2018
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

IChB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul.Noskowskiego 12/14
NIP: 777-00-02-062
tel: (+48 61) 858-20-91
email: przetargi@man.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w obiekcie Centrum Badań Polskiego Internetu Optycznego (CBPIO) znajdującym się przy ul. Jana Pawła II 10 w Poznaniu, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Części IV SIWZ.


Rozstrzygnięcia:


Wybór najkorzystniejszej oferty: 20/06/2018
Pliki:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)