Przetargi


ZP: PN 9/06/2018 - ubezpieczenia
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 05 czerwca 2018
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

IChB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul.Noskowskiego 12/14
NIP: 777-00-02-062
tel: (+48 61) 858-20-91
email: przetargi@man.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Usługa rocznego ubezpieczenia dla Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w części IV SIWZ.


Rozstrzygnięcia:


Wybór najkorzystniejszej oferty: 21/06/2018
Wykonawca: w zakresie części nr 1 - Wykonawca nr 2:
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.
ul. Hestii 1, Sopot
Koszt zamówienia wynosi: 172 913,00 zł brutto
w zakresie części nr 2 - Wykonawca nr 2:
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.
ul. Hestii 1, Sopot
Koszt zamówienia wynosi: 33 104,00 zł brutto
w zakresie części nr 3 - Wykonawca nr 2:
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.
ul. Hestii 1, Sopot
Koszt zamówienia wynosi: 4 940,00 zł brutto
Pliki:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)