Przetargi


ZP: PN 446/18_rezerwacja biletów, ubezpieczenia, wizy
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 13 lipca 2018
Kwota przetargu: powyżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327
tel: (+48 61) 852-25-09
email: zampub@ibch.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest dwuletnia sukcesywna sprzedaż biletów lotniczych (wraz z ich rezerwacją), kolejowych, autokarowych, promowych w ruchu krajowym i międzynarodowym wraz z przypisanymi do nich ubezpieczeniami (o ile są wymagane przez Zamawiającego), sprzedaż dodatkowych ubezpieczeń podróżnych oraz pośrednictwo wizowe


Rozstrzygnięcia:


Wybór najkorzystniejszej oferty: 09/08/2018
Wykonawca: FURNEL TRAVEL INTERNATIONAL Sp. z o.o.
ul. Kopernika 3 00-367 Warszawa
Pliki:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)