Przetargi


ZP: PN 13/08/2018 - sukcesywna sprzęt komputerowy
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 09 sierpnia 2018
Kwota przetargu: powyżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

IChB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul.Noskowskiego 12/14
NIP: 777-00-02-062
tel: (+48 61) 858-20-91
email: przetargi@man.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Sukcesywna dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania (dalej zwanych również "asortyment"), zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w IV części SIWZ.


Rozstrzygnięcia:


Wybór najkorzystniejszej oferty: 07/09/2018
Pliki:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)