Przetargi


ZP: PN 14/09/2018 - sprzęt komputerowy_V
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 05 września 2018
Kwota przetargu: powyżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

IChB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul.Noskowskiego 12/14
NIP: 777-00-02-062
tel: (+48 61) 858-20-91
email: przetargi@man.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

dostawę sprzętu komputerowego zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ


Rozstrzygnięcia:


Postępowanie uniewazniono: 28/09/2018
Pliki:
Wybór najkorzystniejszej oferty: 02/10/2018
Pliki:
Wybór najkorzystniejszej oferty: 05/10/2018
Pliki:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)