Przetargi


ZP: PN 21/12/2018 - asysta Oracle
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 18 grudnia 2018
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

IChB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul.Noskowskiego 12/14
NIP: 777-00-02-062
tel: (+48 61) 858-20-91
email: przetargi@man.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie usługi asysty technicznej i konserwacji do licencji oprogramowania Oracle zgodnie z Załącznikiem nr 1 do oferty.


Rozstrzygnięcia:


Wybór najkorzystniejszej oferty: 24/01/2019
Pliki:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)