Przetargi


ZP: PN 22/12/2018 - klaster obliczeniowy i danych
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 26 grudnia 2018
Kwota przetargu: powyżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

IChB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul.Noskowskiego 12/14
NIP: 777-00-02-062
tel: (+48 61) 858-20-91
email: przetargi@man.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Sukcesywna dostawa do ośrodków komputerów dużej mocy i jednostek miejskich sieci komputerowych
systemu obliczeniowego i systemu składowania danych wraz z instalacją i integracją, zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego określonymi w Specyfikacji przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.


Rozstrzygnięcia:


Postępowanie uniewazniono: 13/05/2019
Pliki:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)