Przetargi


ZP: PN 1/02/2019 - przewóz uczniów
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 12 lutego 2019
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

IChB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul.Noskowskiego 12/14
NIP: 777-00-02-062
tel: (+48 61) 858-20-91
email: przetargi@man.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Wykonanie usługi nieregularnych przewozów uczniów wraz z opiekunami na terenie podregionów województwa Wielkopolskiego - NUTS Poznański, Leszczyński oraz Kaliski w ramach projektu Koder Junior, zgodnie z opisem zamieszczonym w części IV SIWZ, tj. Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.


Rozstrzygnięcia:


Wybór najkorzystniejszej oferty: 11/04/2019
Pliki:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)