Przetargi


ZP: PN 2/03/2019 - serwis klimatyzacji
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 18 marca 2019
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

IChB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul.Noskowskiego 12/14
NIP: 777-00-02-062
tel: (+48 61) 858-20-91
email: przetargi@man.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

świadczenie usług serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ


Rozstrzygnięcia:


Postępowanie uniewazniono: 08/04/2019
Pliki:
Wybór najkorzystniejszej oferty: 16/04/2019
Pliki:
Postępowanie uniewazniono: 19/04/2019
Pliki:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)