Przetargi


ZP: PN_459/19_Inwestor Zastępczy
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 21 maja 2019
Kwota przetargu: powyżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327
tel: (+48 61) 852-25-09
email: zampub@ibch.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na rzecz Zamawiającego związanych z pełnieniem funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji Inwestycji w Poznaniu, przy ul. Wieniawskiego 21/23, w ramach projektu pod nazwą: "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, posiadającego status pustostanu, na: Centrum Innowacyjności i Edukacji Społecznej Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk", zwanej dalej Inwestycją.
Realizowane zadanie inwestycyjne obejmuje: kapitalny remont i przebudowę budynku wpisanego do rejestru zabytków, znajdującego się przy ul. Wieniawskiego 21/23 w Poznaniu, wraz ze zmianą sposobu użytkowania.


Rozstrzygnięcia:


Wybór najkorzystniejszej oferty: 12/07/2019
Wykonawca: Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 111/307, 66-400 Gorzów Wlkp.
Pliki:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)