Przetargi


ZP: PN 7/06/2019 - serwis klimatyzacji_II
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 17 czerwca 2019
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

IChB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul.Noskowskiego 12/14
NIP: 777-00-02-062
tel: (+48 61) 858-20-91
email: przetargi@man.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ


Rozstrzygnięcia:


Wybór najkorzystniejszej oferty: 11/07/2019
Pliki:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)