Przetargi


ZP: PN 9/07/2019 - sukcesywna sprzęt komputerowy
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 19 lipca 2019
Kwota przetargu: powyżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

IChB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul.Noskowskiego 12/14
NIP: 777-00-02-062
tel: (+48 61) 858-20-91
email: przetargi@man.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Sukcesywna dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ


Rozstrzygnięcia:


Postępowanie uniewazniono: 09/09/2019
Pliki:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)