Przetargi


ZP: PN 13/09/2019 - sprzęt komputerowy_V
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 01 października 2019
Kwota przetargu: powyżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

IChB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul.Noskowskiego 12/14
NIP: 777-00-02-062
tel: (+48 61) 858-20-91
email: przetargi@man.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Dostawa sprzętu komputerowego zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ


Rozstrzygnięcia:


Wybór najkorzystniejszej oferty: 13/11/2019
Pliki:
Postępowanie uniewazniono: 17/12/2019
Pliki:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)