Przetargi


ZP: PN 481/20 Dostawa systemu enkapsulacji pojedyńczych komórek do siedziby Zamawiającego
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 07 stycznia 2020
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327
tel: (+48 61) 852-25-09
email: zampub@ibch.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem Systemu Enkapsulacji Pojedynczych Komórek, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi szczegółowo w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ (dalej zwanej specyfikacja techniczna).
Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także:
a) dostarczenie instrukcji obsługi urządzeń w języku polskim lub angielskim;
b) przeszkolenie z obsługi urządzenia po instalacji (minimum 2 dni robocze w siedzibie Zamawiającego);
c) udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego (dalej zwanych serwisem)
- szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt.18 SIWZ,
d) nieograniczona konsultacja techniczna - telefoniczna i mailowa w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji do końca okresu funkcjonowania urządzenia, w szczególności posiadanie po stronie Wykonawcy specjalnego zespołu wsparcia technicznego w celu udzielania odpowiedzi na zapytania związane z działaniem systemu lub konkretnymi problemami ze sprzętem lub oprogramowaniem wynikającym z użytkowania systemu.


Rozstrzygnięcia:


Postępowanie uniewazniono: 15/01/2020
Pliki:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)